GRAHNSKANS HUGO SE53606/2014

 

KALLAS FÖR ARRAX

 

ÄGARE: REBECCA MARTTI BOR I SKILLINGARYD

 

RÖNTGEN:

HD:  D     ED: O

 

GODKÄNT MH